Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok

Konsultacje dotyczące wyłonienia nowych nazw dla wybranych ulic miasta Działdowa

Dostępne: 

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

19 kwietnia – 31 maja 2017 r.

 

by zgłosić projekt należy się zalogowac i wypełnić formularz (jeśli nie posiadają Państwo konta należy sie wpierw zarejestrować).

Instrukcja obsługi systemu znajduję się pod linkiem na dole tej strony.

 

W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz pobudzania aktywności obywatelskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w ramach prac nad budżetem 2018 roku, w Działdowie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.

To już trzecia edycja budżetu obywatelskiego w Działdowie. Po raz pierwszy mieszkańcy skorzystali z możliwości wzięcia udziału w wyborze zadań do realizacji w budżecie Gminy-Miasto Działdowo w 2015 roku. Rok 2016 to moment, w którym wdrożono procedury budżetu obywatelskiego na powszechnie przyjętych zasadach. Dzięki temu, poza samym głosowaniem, Działdowianie zyskali również możliwość zgłaszania projektów. W sumie zgłoszono ich 11, pod głosowanie poddano siedem. W głosowaniu wzięło udział ponad 2 tys. osób. Do realizacji wybrano 6 projektów. 

W 2017 roku łączna pula środków na wszystkie zadania to 0,5 mln zł. W dniach od 19 kwietnia do 31 maja 2017 r. każdy mieszkaniec Działdowa, który najpóźniej w roku przeprowadzenia konsultacji kończy 16 rok życia i jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy w Gminie-Miasto Działdowo, będzie mógł zgłosić swoją propozycję o charakterze inwestycyjnym do Budżetu obywatelskiego na specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym. Propozycja musi być poparta pisemnie na liście poparcia projektu, przez co najmniej 20 mieszkańców. Koszt realizacji jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć 100.000,00 zł.

W czerwcu i lipcu 2017 r. nastąpi weryfikacja zgłoszeń przez komórki merytoryczne Urzędu Miasta. Głosowanie będzie trwało od 21 sierpnia do 29 września 2017 r. Zarówno zgłoszenia propozycji, jak również, wyboru zadań będzie można dokonywać korzystając ze strony internetowej (www.bo.dzialdowo.pl) lub wypełniając odpowiednie formularze w wersji papierowej.

Do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018 zostaną wprowadzone te zadania, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów i będą mieściły się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Szczegółowe zasady prowadzenia konsultacji i niezbędne formularze dostępne są poniżej.

 

Kalendarz czynności podjętych w celu wyboru zadań do realizacji

w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018.

L.p.

Czynność

termin

1

Kampania informacyjna dotycząca zasad przygotowania budżetu obywatelskiego

kwiecień – wrzesień 2017 r.

2

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

19 kwietnia – 31 maja 2017 r.

3

Weryfikacja przez komórki merytoryczne i zespół konsultacyjny

1 czerwca – 21 lipca 2017 r.

4

Ustalenie ostatecznej listy projektów objętych głosowaniem oraz listy projektów odrzuconych

24 lipca – 18 sierpnia 2017 r.

5

Głosowanie mieszkańców

21 sierpnia – 29 września

2017 r.

6

Ustalenie wyników głosowania wraz z protokołem
i przedstawienie wyników Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miasta

2 października –
13 października 2017 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości zbiorczych wyników głosowania oraz opublikowanie listy projektów rekomendowanych do projektu budżetu 2018 r.

do 31 października 2017 r.

 

Zarządzenie z dn. 28 marca 2017 r. dot. konsultacji w sprawie wybou zadań inwestycyjnych

Zasady przeprowadzania konsultacji w celu wyboru zadań do budżetu obywatelskiego

Formularz zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego

Formularz zgłoszenia projektu - wersja edytowalna

Lista poparcia projektu

Chcesz zgłosić projekt...PRZECZYTAJ

Zestawienie kosztów BO 2018

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU

 

Aby zagłosować nad wyłonieniem nowych nazw dla wybranych ulic miasta Działdowa kliknij tutaj

 

Konsultacje polegać będą na wyłonieniu przez mieszkańców Gminy-Miasto Działdowo nowych nazw ulic, które zaproponowali działdowianie w drodze konsultacji dotyczących wyłonienia nowych nazw dla wybranych ulic miasta Działdowa, które ulegną zmianie zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016 r. poz. 744, t.j.), przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2017 roku

 

Zarządzeniem Nr 28/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2017 roku

Karta do głosowania nad zmianą nazw ulic do wydrukowania

 


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

x